DRUGAČIJI POGLEDI

kontrast
tekst
razmak
linkovi

Ljiljana Markoš

Apsolvent psihologije

Ljiljana od pete godine života pati od dijabetesa i prima insulinsku terapiju. Problemi sa gubitkom vida, izazvani dijabetesom, počeli su u njenim dvadesetim godinama. Iako je pokušala sa mnogobrojnim dostupnim terapijama i zahvatima, nažalost, ništa nije moglo da spreči gubitak vida, nakon čega je usledio težak životni period ispunjen nevericom, besom i ljutnjom. Svetlu tačku u ovom razdoblju predstavljali su mnogobrojni prijatelji i članovi porodice koji su joj pružali nesebičnu podršku, kako emocionalnu, tako i finansijsku. U Udruženju za borbu protiv dijabetesa, Ljiljana je upoznala svog supruga, koji joj predstavlja najveću životnu podršku i oslonac. Ljiljana je apsolvent psihologije, za koju se opredelila jer je zbog svog zdravstvenog stanja shvatila značaj podrške, razumevanja i empatije. Ona privodi studije kraju, u čemu joj mnogo pomažu govorni softveri na telefonu, zahvaljujući kojima može da čita, piše i uči.