DRUGAČIJI POGLEDI

kontrast
tekst
razmak
linkovi

Žana Šibul

Predsednica Udruženja pacijenata “Bono vida”

Žana je care provider (u prevodu na srpski “pružalac nege”) i to je doslovno tačan opis onoga što Žana radi već godinama – pruža pomoć članovima porodice sa oftalmološkim oboljenjima u njihovom svakodnevnom funkcionisanju. Ona je jaka i istrajna podrška svojoj ćerki i mužu, neko ko brine o njihovom stanju, potrebama, lečenju i terapijama.

“Iskustvo nas je naučilo da vreme sa porodicom i prijateljima provodimo na što kvalitetniji način. Kao što negujemo naše odnose, tako treba da negujemo i zdravlje naših očiju.”